print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Oostduinkerke

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Veurne Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1030 1055 2085
Landbouwstreek: Duinen & polders Bevolkingsdichtheid: 94 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: IJzer en kanaal Nieuwpoort − Duinkerke  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Kustgemeente: Oostduinkerke is een Kustgemeente
Aangrenzende gemeenten: Koksijde, Lombardsijde, Nieuwpoort (Nieuport), Ramskapelle en Wulpen