print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Ombret−Rawsa

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luik   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Hoei Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 533 487 1020
Landbouwstreek: Condroz Bevolkingsdichtheid: 143 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Maas  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Amay)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Amay, Ampsin, Clermont−sous−Huy, Hermalle−sous−Huy, Neuville−sous−Huy, Outrelouxhe, Strée, Tihange en Villers−le−Temple