print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Oisquercq

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Nijvel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 299 274 573
Landbouwstreek: Leemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 148 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Brussel − Charleroi  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Oostkerk Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Hennuyères, Ittre (Itter), Tubize (Tubeke) en Virginal−Samme