print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Oeselgem

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Tielt Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 491 448 939
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 204 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Leie  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Olsene)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 4.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Gottem, Olsene, Wakken en Zulte