print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Beerst

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Diksmuide Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 677 722 1399
Landbouwstreek: Polders (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 120 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: IJzer  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Diksmuide)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 4 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Diksmuide (Dixmude), Esen, Kaaskerke, Keiem en Vladslo