print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Nieuwpoort

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Veurne Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1557 1813 3370
Landbouwstreek: Polders Bevolkingsdichtheid: 1647 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Ijzer, kanaal Nieuwpoort − Duinkerke en kanaal Plassendale − Nieuwpoort  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Nieuport Gemeente met de titel van stad: Ja
Aangrenzende gemeenten: Lombardsijde, Oostduinkerke, Ramskapelle, Sint−Joris en Westende