print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Niel

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Antwerpen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 3369 3218 6587
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 1250 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Rupel  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Aartselaar, Boom, Hingene, Reet, Ruisbroek en Schelle