print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Nevele

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Gent Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1677 1671 3348
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 242 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal)  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Landegem)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Hansbeke, Landegem, Lotenhulle, Meigem, Poesele en Vosselare