print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Neerpelt

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Maaseik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1231 1149 2380
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 80 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Maas − Schelde  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Neerpelt is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Achel, Kaulille, Kleine−Brogel, Lommel, Overpelt en Sint−Huibrechts−Lille