print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Neder−over−Heembeek

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1388 1249 2637
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 424 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Brussel − Rupel  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Laken)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Evere, Haren, Laken, Schaarbeek/Schaerbeek en Vilvoorde (Vilvorde)