print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Mussy−la−Ville

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luxemburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Virton Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 481 450 931
Landbouwstreek: Jurastreek Bevolkingsdichtheid: 82 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Bleid ("Signeulx"))
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Mussy−la−Ville is een grensgemeente met Frankrijk
Aangrenzende gemeenten: Bleid, Châtillon, Ethe, Musson en Saint−Léger