print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Muizen

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1526 1198 2724
Landbouwstreek: Kempen (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 372 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Dijle en kanaal Leuven − Rupel  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bonheiden, Hever, Hofstade, Mechelen (Malines) en Rijmenam