print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Mont−Saint−Guibert

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Nijvel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 670 709 1379
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 293 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Céroux−Mousty, Corbais, Court−Saint−Etienne, Hévillers en Ottignies