print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Mont−Saint−André

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Nijvel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 373 341 714
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 125 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Haspengouw
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Geest-Gérompont-Petit-Rosière ("Petit-Rosière"))
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Autre−Eglise, Bomal, Geest−Gérompont−Petit−Rosière, Glimes en Thorembais−les−Béguines