print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Mol

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Turnhout Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 3613 3318 6931
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 61 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Dessel − Hasselt, kanaal Maas − Schelde en kanaal Dessel − Turnhout  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Mol is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Arendonk, Balen, Dessel, Geel, Lommel, Meerhout en Retie