print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Minderhout

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Turnhout Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 410 404 814
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 51 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Minderhout is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Baarle−Hertog (Baerle−Duc), Hoogstraten, Loenhout, Meer, Meerle en Wortel