print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Mielen−boven−Aalst

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Hasselt Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 356 344 700
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 117 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Haspengouw
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Jeuk ("Roost-Jeuk"))
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 4 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Aalst, Boekhout, Buvingen, Engelmanshoven, Gelinden, Jeuk (Goyer), Kerkom−bij−Sint−Truiden en Muizen