print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Mespelare

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Dendermonde Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 182 168 350
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 193 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Land van Dendermonde/Klein-Brabant (rand)
Bevaarbare waterlopen: Dender  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Oudegem & Gijzegem)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Denderbelle, Gijzegem, Herdersem, Oudegem en Wieze