print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Merkem

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Diksmuide Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1869 1840 3709
Landbouwstreek: ZandLeemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 138 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: IJzer en kanaal Ieper − IJzer  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Diksmuide)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 10.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bikschote, Klerken, Langemark, Nieuwkapelle, Noordschote, Reninge en Woumen