print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Merelbeke

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Gent Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2751 2449 5200
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 350 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Schelde  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Gentbrugge ("Merelbeke"))
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bottelare, Gent (Gand), Gentbrugge, Ledeberg, Lemberge, Melle, Schelderode, Zevergem en Zwijnaarde