print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Melkwezer

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Leuven Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 212 203 415
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 93 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Hageland (rand)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Neerlinter)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Helen−Bos, Neerlinter, Orsmaal−Gussenhoven en Wommersom