print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Bastogne

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luxemburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Bastenaken Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1626 1875 3501
Landbouwstreek: Ardennen Bevolkingsdichtheid: 260 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Bastenaken Gemeente met de titel van stad: Ja
Aangrenzende gemeenten: Hompré, Longchamps, Noville, Sibret, Villers−la−Bonne−Eau en Wardin