print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Mechelen−aan−de−Maas

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Tongeren Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 826 835 1661
Landbouwstreek: Kempen (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 49 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Maas en kanaal Maastricht − Den Bosch (Zuid−Willemsvaart)  Spoorwegstations: Geen (dichtste station As)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 10 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Mechelen−aan−de−Maas is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: As, Boorsem, Genk, Lanklaar, Niel−bij−As, Opgrimbie, Vucht en Zutendaal