print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Masnuy−Saint−Jean

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Henegouwen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Bergen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 786 767 1553
Landbouwstreek: Henegouwse Kempen (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 96 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Masnuy-Saint-Pierre)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Casteau, Erbisoeul, Jurbise (Jurbeke), Lens, Maisières, Masnuy−Saint−Pierre en Nimy