print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Marenne

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luxemburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Marche−en−Famenne Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 328 300 628
Landbouwstreek: Famenne Bevolkingsdichtheid: 48 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Baillonville, Fronville, Hotton, Marche−en−Famenne, Roy en Waha