print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Malderen

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1030 1061 2091
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 261 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Klein-Brabant
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Buggenhout, Liezele, Lippelo, Londerzeel, Opdorp en Steenhuffel