print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Maisières

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Henegouwen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Bergen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 702 730 1432
Landbouwstreek: ZandLeemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 238 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Centrumkanaal (Canal du Centre , in aanbouw)  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Casteau, Masnuy−Saint−Jean, Mons (Bergen), Nimy en Obourg