print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Maaseik

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Maaseik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2293 2359 4652
Landbouwstreek: ZandLeemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 180 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Maas  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Ja
Grensgemeente: Maaseik is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Elen, Gruitrode, Neeroeteren en Ophoven