print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Lommel

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Maaseik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1942 1785 3727
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 35 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal naar Beverlo en kanaal Maas − Schelde  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Lommel is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Balen, Eksel, Mol, Neerpelt en Overpelt