print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Lixhe

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luik   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Luik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 394 385 779
Landbouwstreek: Weidestreek Bevolkingsdichtheid: 127 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Haspengouw (rand)
Bevaarbare waterlopen: Maas en kanaal Luik − Maastricht  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Visé)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Lieze Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Lixhe is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Eben−Emael, Haccourt, Lanaye (Ternaaien), Moelingen (Mouland), Visé (Wezet) en Wonck