print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Lissewege

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brugge Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1135 1081 2216
Landbouwstreek: Duinen & polders Bevolkingsdichtheid: 113 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Lisseweegse Vaart  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Zuienkerke ("Lissewege"))
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Kustgemeente: Lissewege is een Kustgemeente
Aangrenzende gemeenten: Dudzele, Heist, Ramskapelle, Uitkerke en Zuienkerke