print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Linden

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Leuven Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 592 585 1177
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 197 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Hageland
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Holsbeek, Kessel−Lo, Kortrijk−Dutsel, Lubbeek en Pellenberg