print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Balen

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Turnhout Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2283 2199 4482
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 80 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal naar Beverlo en kanaal Dessel − Hasselt  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Eksel, Heppen, Leopoldsburg (Bourg−Léopold), Lommel, Meerhout, Mol, Olmen en Oostham