print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Liernu

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Namen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Namen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 412 393 805
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 129 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Haspengouw
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Aische−en−Refail, Grand−Leez, Mehaigne, Meux en Saint−Germain