print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Leuven

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Leuven Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 20147 21579 41726
Landbouwstreek: ZandLeemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 9841 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Hageland (rand)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Leuven − Rupel  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Louvain Gemeente met de titel van stad: Ja
Aangrenzende gemeenten: Herent, Heverlee, Kessel−Lo, Wilsele en Winksele