print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Leopoldsburg

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Hasselt Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2167 1176 3343
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 259 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal naar Beverlo  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Bourg−Léopold Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Balen, Beverlo, Eksel, Hechtel en Heppen