print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Leffinge

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Oostende Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 925 875 1800
Landbouwstreek: Polders Bevolkingsdichtheid: 78 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Plassendale − Nieuwpoort  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Snaaskerke)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 4 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Gistel, Mariakerke, Middelkerke, Slijpe, Snaaskerke, Stene, Wilskerke en Zevekote