print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Lapscheure

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brugge Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 447 410 857
Landbouwstreek: Polders Bevolkingsdichtheid: 63 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Brugge − Sluis  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Sijsele)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 6 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Lapscheure is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Damme, Hoeke, Middelburg, Moerkerke en Westkapelle