print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Lanaye

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Tongeren Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 459 431 890
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 193 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Haspengouw (rand)
Bevaarbare waterlopen: Maas en kanaal Luik − Maastricht  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Visé)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Ternaaien Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Lanaye is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Eben−Emael, Kanne en Lixhe (Lieze)