print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente La Roche−en−Ardenne

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luxemburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Marche−en−Famenne Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1074 1070 2144
Landbouwstreek: Ardennen Bevolkingsdichtheid: 104 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Ja
Aangrenzende gemeenten: Beausaint, Hives, Marcourt, Ortho en Samrée