print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente La Glanerie

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Henegouwen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Doornik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 625 606 1231
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 232 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Rumes)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: La Glanerie is een grensgemeente met Frankrijk
Aangrenzende gemeenten: Howardries, Rumes en Taintignies