print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Kwaadmechelen

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Hasselt Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 711 716 1427
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 88 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Dessel − Hasselt  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Oostham)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Meerhout, Olmen, Oostham, Tessenderlo en Vorst