print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Kortrijk

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Kortrijk Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 15039 17478 32517
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 1537 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Leie en kanaal Bossuit − Kortrijk  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Courtrai Gemeente met de titel van stad: Ja
Aangrenzende gemeenten: Bellegem, Bissegem, Harelbeke, Heule, Kuurne, Marke, Rollegem en Zwevegem