print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Koolkerke

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brugge Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 892 883 1775
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 222 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Gent − Oostende, kanaal Brugge − Sluis en Lisseweegse Vaart  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Brugge (Bruges), Damme, Dudzele, Oostkerke, Sint−Kruis en Sint−Pieters−op−de−Dijk