print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Baarle−Hertog

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Turnhout Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 503 481 984
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 132 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Baarle-Nassau (Nederland))
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Baerle−Duc Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Baarle−Hertog is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Merksplas, Minderhout, Turnhout, Weelde en Wortel