print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Knokke

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brugge Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 906 879 1785
Landbouwstreek: Duinen & polders Bevolkingsdichtheid: 78 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Kustgemeente: Knokke is een Kustgemeente
Grensgemeente: Knokke is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Heist en Westkapelle