print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Knesselare

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Gent Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2098 2086 4184
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 253 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Gent − Oostende  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Aalter)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 6 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Aalter, Maldegem, Oedelem, Sint−Joris en Ursel