print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Kester

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 948 856 1804
Landbouwstreek: Leemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 165 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Pajottenland
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bogaarden, Gooik, Heikruis, Herfelingen, Leerbeek, Oetingen en Pepingen