print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Kessel

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Mechelen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1158 1059 2217
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 150 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Grote Nete en kleine Nete  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Berlaar, Bevel, Emblem, Gestel, Lier (Lierre) en Nijlen