print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Keerbergen

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Leuven Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1313 1239 2552
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 139 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Dijle  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Haacht)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 6 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Haacht, Putte, Rijmenam, Schriek en Tremelo